Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

; ban đêm : noche (''NOH-cheh'')
 
====Clock timeGiờ đồng hồ ====
 
; one1 o'clockgiờ AMsáng : la una de la madrugada; la una de la mañana (''lah OOH-nah deh lah mah-droo-GAH-dah; lah OOH-nah deh lah mah-NYAH-nah'')
; two2 o'clockgiờ AMsáng : las dos de la madrugada; las dos de la mañana (''lahs DOHS deh lah mah-droo-GAH-dah; lahss DOHS deh lah mah-NYAH-nah'')
; ten10 o'clockgiờ AMsáng : las diez de la mañana (''lahs dee-EHS deh lah mah-NYAH-nah'')
; noontrưa : mediodía; las doce de la mañana (''meh-dee-oh-DEE-ah; lahs DOH-seh deh lah mah-NYAH-nah'')
; one1 o'clockgiờ PMchiều : la una de la tarde (''lah OOH-nah deh lah TAHR-deh'')
; two2 o'clockgiờ PMchiều : las dos de la tarde (''lahs DOHS deh lah TAHR-deh'')
; ten10 o'clockgiờ PMtối : las diez de la noche (''lahs dee-EHS deh lah NOH-cheh'')
; midnightnữa đêm : medianoche; las doce de la noche (''meh-dee-yah-NOH-cheh; lahs DOH-seh deh lah NOH-cheh'')
 
====Writing Time====
391

lần sửa đổi