Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
=== Cơ bản ===
 
{{infobox|CommonTừ signsthường gặp|
; OPENMở : Abierto (''ah-bee-AIR-toh'')
; CLOSEDĐóng : Cerrado (''sehr-RAH-doh'')
; ENTRANCELối vào : Entrada (''ehn-TRAH-dah'')
; EXITLối ra : Salida (''sah-LEE-dah'')
; PUSHĐẩy : Empuje (''ehm-POO-heh'')
; PULLKéo : Tira/Jala (''TEE-rah/HAH-lah'')
; Nhà vệ sinh : Servicios (''sehr-BEE-see-yohs''), also S.H. or S.S.H.H. for Servicios Higiénicos
; Đàn ông : Hombres (''OHM-brays'') / Caballeros (''kah-bah-YEH-rohs'')
391

lần sửa đổi