Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

không có tóm lược sửa đổi
:*[[Wikivoyage:Những từ nên tránh dùng|Những từ nên tránh dùng]]
:*[[Wikivoyage:Tránh đánh giá tiêu cực|Tránh đánh giá tiêu cực]]
 
==Các chính sách của cộng đồng==
:''Làm sao để hòa nhập vào cộng đồng Wikivoyage''
 
===Sửa đổi không mong đợi===
;[[Wikivoyage:How to handle unwanted edits|How to handle unwanted edits]]
:Trọng tâm: ''Những sửa đổi không mong được là những đóng góp mà chúng không theo những chính sách và hướng dẫn của cộng đồng hoặc văn phong viết bài. Bất kỳ người đóng góp nào cũng cú thể lùi sửa sửa đổi đó.''
:Chú ý: Đây là chính sách không thỏa hiệp với phá hoại
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:How to revert a page|Lùi sửa như thế nào]]
:*[[Wikivoyage:Recent changes patrol|Tuần tra thay đổi gần đây]] ([[patrol|patrol]])
:*[[Wikivoyage:Vandalism in progress|Phá hoại đang diễn ra]] ([[vip|vip]])
:*[[Wikivoyage:Local spam blacklist|Danh sách đen]] ([[spam|spam]], [[blacklist|blacklist]])
:*[[Wikivoyage:Spam filter|Spam filter]]
 
;[[Wikivoyage:Bút chiến|Bút chiến]]
:Trọng tâm: ''Đừng tốn thời gian cho cuộc bút chiến. Nếu liên quan đến bút chiế, vui lòng sử dụng trang thảo luận để tìm đồng thuận.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Consensus|Đồng thuận]]
:*[[Wikivoyage:User ban nominations|Thông báo cấm thành viên]]
 
===Liên kết===
;[[Wikivoyage:Liên kết ngoài|Liên kết ngoài]]
{{Shortcut|[[el|el]]</br>[[xl|xl]]</br>[[extlink|extlink]]}}
:Trọng tâm: ''Các liên kết ngoài nên hạn chế sử dụng ở mức tối thiểu, và chỉ nên sử dụng những liên kết đến nguồn thứ cấp. There should not be an external links section in any article.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Links to Open Directory|Links to Open Directory]]
 
;[[Wikivoyage:Sister project links|Sister project links (Draft)]] - (links to articles within the Wikimedia projects group)
:Chú thích: New policy needed as there will be more than just Wikipedia to consider, though that is the most likely to be linked.
:Trọng tâm: ''Nhiều bài viết Wikivoyage có thể có lợi trong việc liên kết đến các bài viết của Wikipedia cùng chủ đề. Bài viết về du lịch tập trung vào các vấn đề mà du khách gặp phải đối với các điểm đến, trong khi đó các bài viết trên Wikipedia có thể đề cập sâu hơn hoặc có thông tin nhiều hơn về chủ đề đó.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Liên kết đến Wikipedia|Liên kết đến Wikipedia]] ([[wp|wp]])
 
;[[Wikivoyage:Liên kết trong|Liên kết trong]]
:Trọng tâm: ''Để tạo các liên kết đến các bài viết trong cùng dự án Wikivoyage, chỉ nên liên kết đến những tên bài viết gặp đầu tiên. Nên đưa những thông tin liên quan vào bài viết nếu được, những trường hợp khác hãy đưa nó vào mục "Xem thêm" ở cuối trang.
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Liên kết ngôn ngữ|Liên kết giữa các ngôn ngữ]]
:Note: More of a how-to page than policy. There is some guideline info at the bottom that should be moved to the top.
:Trọng tâm: ''The MediaWiki software we use has features for making links between articles that cover the same topic in different languages. These are called inter-language links. Articles should be linked to the same topic in khác languages within Wikivoyage when possible.
 
===Chính sách đặc biệt===
;[[Wikivoyage:Quy định xóa|Quy định xóa]]
:Trọng tâm: ''Các bài viết có thể bị xóa nếu nó không đạt được các tiêu chuẩn. Nếu bạn cảm thấy một bài viết nên xóa, hãy đề nghị xóa nó. Những mục như xì-pam hoặc vi phạm bản quyền có thể xóa nhanh.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Biểu quyết xóa|Biểu quyết xóa]] ([[bqx|bqx]])
:*[[Wikivoyage:Làm sao xóa một trang|Làm sao xóa một trang]]
 
;[[Wikivoyage:Chính sách bảo vệ bài viết|Chính sách bảo vệ]]
:Trọng tâm: ''Bảo quản viên có thể bảo vệ một trang khi cần thiết, nhưng tốt hơn là để chỉnh sửa và hồi sửa mà không cần phải khóa bảo vệ một trang.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:How to handle unwanted edits|How to handle unwanted edits]]
:*[[Wikivoyage:Bút chiến|Bút chiến]]
:*[[Wikivoyage:Thông báo cấm thành viên|Thông báo cấm thành viên]]
 
;[[Wikivoyage:Chính sách hình ảnh|Chính sách hình ảnh]]
{{Shortcut|[[ip|ip]]}}
:Trọng tâm: ''Hình ảnh của dự án này sử dụng từ Commons. Hình ảnh không nên có người trừ khi nó được chụp ở nơi công cộng và người không liên quan đến nội dung hình ảnh đó.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Chèn hình như thế nào|Chèn hình như thế nào]]
 
;Chính sách thông báo của dự án
:Trọng tâm: ''Thông báo của dự án là một đặc tính mà dự án dùng để thông báo cho cộng đồng về những phát triển quan trọng. Thông báo của dự án cần được thảo luận tại trang thảo luận của dự án và được công bố dưới sự đồng thuận''
:Các trang liên quan:
:*[[Meta:CentralNotice]]
 
;[[Wikivoyage:Rối|Rối]]
:Trọng tâm: '' Tạo các tài khoản rối như thành viên có nhiều tài khoản không được khuyến khích, nhưng thường hãy phớt lờ nó.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
;[[Wikivoyage:Không có sự đe dọa từ thế giới thực|No real world threats]]
{{Shortcut|[[nrwt|nrwt]]</br>[[nlt|nlt]]}}
:Trọng tâm: ''Real world threats—essentially threats of physical or legal harm—are strictly prohibited on Wikivoyage. They are never necessary, and can have a chilling effect on public participation. If you do post a threat of a lawsuit or physical harm, even an ambiguous or vague one, you will likely be banned from further editing here with prejudice.''
<!--:Related pages: none found -->
 
;[[Wikivoyage:User account migration|User account migration]]
:Trọng tâm: ''If you had an account on the old Wikivoyage site, or if you have contributions that were imported here from Wikitravel, you can merge the records of your contributions into your account on this new Wikivoyage site.''
 
;It's not carved in stone
:Trọng tâm: ''Most of our detail policies and guidelines, and the manual of style can be changed if there is a need and the community can come to a consensus on the change. Any proposed change must be compatible with our guiding principles''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Consensus|Consensus]]
:*[[Wikivoyage:Bug reports|Bug reports]]
:*[[Wikivoyage:Travellers' pub|Travellers' pub]] ([[pub|pub]])
 
===Community projects===
;[[Wikivoyage:Collaboration of the month|Collaboration of the month]]
{{Shortcut|[[cotm|cotm]]}}
:Trọng tâm: ''The Collaboration of the month is a way to get many contributors working on one article at once, often to get it ready for an upcoming event or a nomination for destination of the month. While anyone can edit any article at any time, this provides a way to highlight specific articles allowing many contributors to help improve them together.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
;[[Wikivoyage:Expeditions|Expeditions]]
:Trọng tâm: ''An Expedition is a special project for articles or images. (Sure, we could just call it a "project", but what fun is that?) Expeditions help us collaborate and organize around certain subjects, be they based on shared interests, geography, or shared skills.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Language Expeditions|Language Expeditions]]
 
===Các nhóm thành viên trong cộng đồng===
;[[Wikivoyage:Hierarchy|Hierarchy]]
:Trọng tâm: ''Wikivoyage has a hierarchy of people involved in the community, with varying levels of responsibility in the project. People burdened with more responsibility are expected to serve those above them, and make life easier for them.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Thành viên tự xác nhận|Thành viên tự xác nhận]]
:Trọng tâm: ''Thành viên đã đăng kí tài khoản hơn 30 ngày được xếp vào nhóm tự xác nhận. Những người này có thể đánh dấu tuần tra những sửa đổi của IP, cũng có nghĩa là những sửa đổi của các thành viên tự xác nhận sẽ được tuần tra tự động.''
 
;[[Wikivoyage:Bảo quản viên|Bảo quản viên]]
:Trọng tâm: ''Bảo quản viên là những thành viên có tài khoản, thực hiện tốt những quy định và hước dẫn và có những đóng góp nhất định, được cộng đồng đề cử và được trao cho một vài công cụ bảo quản. Họ là những "thợ ống nước" và "người lao công" của hướng dẫn du lịch và thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là "trần tục", nhưng cũng có những vài nhiệm vụ mà có thể làm tổn thương vĩnh viễn nếu được thực hiện sai.''
 
;[[Wikivoyage:Hành chính viên|Hành chính viên]]
:Trọng tâm: ''Dự án này còn nhỏ nên không có hành chính viên.''
:Trang liên quan:
:*[[:w:vi:Wikipedia:Hành chính viên]]
 
;[[Wikivoyage:Docents|Docents]]
:Trọng tâm: ''Docents are registered users who know a lot about a particular destination or topic and volunteer their time and knowledge to help travellers who have questions about that destination or topic.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:What is a docent?|What is a docent?]]
 
;[[Wikivoyage:Welcome message|Welcome message]]
:Trọng tâm: ''When new Wikivoyagers set up a user account and make a new user page, we usually welcome them to the site with a brief message. We want every contributor's first contact with Wikivoyage to be a positive experience. A friendly welcome and an explanation of any reversion can save a contributor who may khácwise just turn away from the site. ''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Welcome, newcomers|Welcome, newcomers]] ([[welcome|welcome]])
:*[[Wikivoyage:Welcome, business owners|Welcome, business owners]] ([[wbo|wbo]])
:*[[Wikivoyage:Welcome wikipedian|Hoan nghênh thành viên wikipedia]]
:*[[Wikivoyage:Welcome, tourism professionals|Welcome, tourism professionals]]
 
===Cooperating with khác websites===
<!-- The "WMFLEGAL_Disclaimer" template is REQUIRED to be present for at least THREE YEARS per legal settlement with Internet Brands! The settlement was signed February 14, 2013. The template was added to Wikivoyage (and to this page) by WMF Legal/Community Advocacy on Feb 16, 2013. Therefore, it should not be removed prior to Feb 16, 2016. Details of the settlement can be read at: https://blog.wikimedia.org/2013/02/15/a-victory-for-wikivoyage-and-free-knowledge/ -->
{{WMFLEGAL_Disclaimer}}<br />
 
''All of the various "cooperating with..." policy pages''<br />
 
*[[Wikivoyage:Cooperating with Citizendium|Cooperating with Citizendium]]
*[[Wikivoyage:Cooperating with CouchSurfing|Cooperating with CouchSurfing]]
*[[Wikivoyage:Cooperating with OpenGuides|Cooperating with OpenGuides]]
*[[Project:Cooperating with Wikevent|Cooperating with Wikevent]]
*[[Project:Cooperating with Wikia Travel|Cooperating with Wikia Travel]]
*[[Wikivoyage:Cooperating with Wikipedia|Cooperating with Wikipedia]]
*[[Wikivoyage:Cooperating with Wikidata|Cooperating with Wikidata]]
 
===Infrastructure and software===
;[[Wikivoyage:Technical infrastructure policy]]
:Nutshell: ''The goals and processes of Wikivoyage's technology infrastructure development and maintenance, including software development, graphic design, and system adminstration. The technology infrastucture for Wikivoyage includes the Web and database servers that run Wikivoyage.org; the databases that hold Wikivoyage content; Wikivoyage software, including MediaWiki; and graphic design and page layout.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
;[[Wikivoyage:Avoid HTML|Avoid HTML]]
{{Shortcut|[[html|html]]}}
:''HTML should be avoided in marking up articles. Use Wikimarkup for formatting when possible. If Wikimarkup is not possible, and the formatting will be generally useful, consider a Mediawiki template''
:Related pages:
:*[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template Help on Templates at Wikimedia]
 
;[[Wikivoyage:Offline version|Offline version]]
:Trọng tâm: ''You as a traveller should be able to take your tour guide with you on the road. An internet café is not always just around the corner. But maybe you have a laptop or palm with the content of Wikivoyage on it. Our offline version is (will be) updated weekly.''
:Note: We don't have one (yet) officially, although individual users have repackaged [[wikivoyage:database dump|our open-source data]] in third-party apps or archives which may be downloaded to Android, iOS or similar devices. The underlying Wikimedia database dumps are updated at best twice monthly; these may be repackaged at will if the original licence and authors' attribution is retained. As of 2012, we still need an *.epub (Nook, Kobo) or *.mobi (Kindle) version; this would need to be split into multiple volumes (so each large country or region as an e-book volume) due to e-reader limitations on the size of each book.
 
;[[Wikivoyage:Script policy|Script policy]]
:Trọng tâm: ''Automated scripts that modify Wiki travel guide pages and images must comply with the script policy and be approved.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Terms of use|Terms of use]]
 
;[[Wikivoyage:Using Mediawiki templates|Using Mediawiki templates]]
:Trọng tâm: ''The software we use, MediaWiki, has a feature to include the contents of one article into ankhác automatically. This is called transclusion or templating, although it has nothing to do with our article templates. Templates should be used for editorial markup and metadata.''
:Related pages:
:*[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template Help on Templates at Wikimedia]
:*[[Wikivoyage:Template index|Template index]]
:*Not to be confused with [[Wikivoyage:Article templates|Article templates]]
 
;[[Wikivoyage:Wiki markup|Wiki markup]]
:Trọng tâm: Mediawiki software uses a special code called Wiki markup for formatting the text and images in an article. The Wiki markup used while editing a page will determine how the text looks and what links and images are in the page.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Help|Help]]
:*[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Mediawiki Help]
:*[http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide:_Editing_overview#The_wiki_markup The MediaWiki User's Guide section on Wiki markup]
:*[[Wikivoyage:External links|External links]]
 
===Recognizing contributors and articles===
;[[Wikivoyage:Barnstars|Barnstars]]
:Trọng tâm: ''One great tradition in wiki culture is the barnstar. This is a simple image of an iron star, as used for decoration on barns in the northeastern United States. Because wiki community building is often compared to barn raising -- coming together to work on a project. The barnstar is a symbol of that community-mindedness, and is an informal "award" to recognize a user's exceptional community and content work.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Destination of the month|Destination of the month]]
:Shotcuts: [[dotm|dotm]]
:Trọng tâm: ''Good articles are be featured on the main page as Destinations of the month''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Destination of the Month candidates|Destination of the month candidates]]
 
;[[Wikivoyage:Star articles|Star articles]]
:Trọng tâm: ''Our best articles are recognised by awarding them a star rating''
:Related pages:
:*[[Star articles|Star articles]] (List of star articles)
:*[[Wikivoyage:Star nominations]] ([[starnom|starnom]])
 
==Tổ chức của wiki==
:''Cấu trúc của wiki được miêu tả ở đây. Cấu trúc của một bài viết được nêu trong phần [[#Cẩm nang văng phong|Cẩm nang văn phong]].''
 
===Tính thứ bậc của các chỉ dẫn du lịch===
;[[Wikivoyage:Breadcrumb navigation|Breadcrumb navigation]]
{{Shortcut|[[crumb|crumb]]</br>[[crumbs|crumbs]]}}
:Trọng tâm: ''Wikivoyage has a feature to show bread crumb menus under the title of a destination article to show the countries and regions that a destination belongs to.''
:Các trang liên quan:
:*[[Template:IsPartOf]]
;[[Wikivoyage:Geographical hierarchy|Thứ bậc địa lý]]
{{Shortcut|[[geographical hierarchy|geographical hierarchy]]}}
:Trọng tâm: ''Để giúp sắp xếp các bài viết hướng dẫn du lịch, chúng được xếp theo các thứ bậc về địa lý không trùng nhau. Kiểu thông tin chứa trong bài viết thay đổi tùy theo nó nằm ở vị trí nào trong thứ bậc đó.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Other ways of seeing travel|Other ways of seeing travel]]
:Trọng tâm: ''Các điểm đến, các chủ đề du lịch, các hành trình và sách từ ngữ''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:List of phrasebooks|Danh sách các sách từ ngữ]]
:*[[Wikivoyage:Phrasebook Expedition|Sách từ ngữ khám phá]]
:*[[Wikivoyage:Pseudo-phoneticization guide|Hướng dẫn giả ngữ âm]]
 
===Tạo các chỉ dẫn du lịch===
;[[Wikivoyage:Bài viết là gì?|Bài viết là gì?]]
{{Shortcut|[[wiaa|wiaa]]</br>[[wia|wia]]</br>[[na|na]]}}
:Trọng tâm (trang đã tồn tại): ''Generally, articles can be created for destinations where a traveller can sleep, such as geographical units in the geographical hierarchy (e.g., countries, states, cities). Attractions, companies and transports systems generally do not have articles unless there is a compelling reason for an exception.''
:Alt (proposed change): ''A destination is a geographical location where the traveller stays for some time, typically over several days, uses accommodation facilities provided at the destination, eats there and engages in activities which are the purpose of the visit. The basic destination is the city, but destination types include regions, national parks, and districts of exceptionally large cities.''
:Note: Regions include continents, continental sections, countries, states, provinces etc. Cities may be split into districts if the article becomes cumbersome.
:Note: This does not apply to non-destination articles. Travel topics, Itineraries and Phrasebooks should be mentioned.
We have four categories of article: Destinations, Itineraries, Phrasebooks and Travel topics.
:Trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Bắt đầu trang mới|Bắt đầu trang mới]]
:*[[Wikivoyage:Hợp nhất hai trang|Hợp nhất hai trang]]
 
;[[Wikivoyage:Vực nước|Vực nước]]
:Trọng tâm: ''We don't write destination guide articles about bodies of water. They may be referred to in khác destination guides as attractions or as part of an itinerary or in a travel topic.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Destinations|Điểm đến]]
:Note: update nutshell
:Trọng tâm:''A destination is a geographical location where the traveller stays for some time, typically over several days, uses accommodation facilities provided at the destination, eats there and engages in activities which are the purpose of the visit. Destination types include regions, cities and national parks.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Bodies of water|Vực nước]]
 
;[[Wikivoyage:Trang đổi hướng|Trang đổi hướng]]
:Trọng tâm: ''A disambiguation page lists the full titles of several different articles with similar names, and allows the traveler to choose between them.''
:Trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Liên kết đến trang đổi hướng]] ([[dablink|dablink]], [[dp|dp]], [[ldp|ldp]])
 
;[[Wikivoyage:Hành trình|Hành trình]]
:Trọng tâm: ''An itinerary is a guide for traveling along a specific route through several destinations or attractions, giving suggestions of where to stop, what to see, how to prepare, etc. If you think of our destination guides as dots on a map, an itinerary describes a line that connects those dots.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Bản mẫu bài viết về hành trình|Bản mẫu bài viết về hành trình]]
:*[[Itineraries|Itineraries]]
:*[[Travel topics|Travel topics]]
 
;Sách học nhanh
:Trọng tâm: ''Phrasebooks are intended to define just enough of the language so that an English-speaking traveller can "get by" in an area where that language is spoken.''
:Related pages:
:*[[Phrasebooks|Phrasebooks]]
:*[[Wikivoyage:Phrasebook Expedition|Phrasebook Expedition]]
 
;[[Travel topics|Chủ đề du lịch]]
:Nutshell: ''Travel topics are articles that deal with a specific topic that is too large or detailed to go in a specific travel guide destination page, or travel tips that are so general that they apply to nearly all destinations and don't need to be in each specific travel guide.''
:Note: A huge range of possibilities exist and if there is no guidance available for a proposed article, you can discuss it et the [[Wikivoyage:Travellers' pub|Travellers' pub]].
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Consensus|Đồng thuận]]
:*[[Wikivoyage:Plunge forward|Hãy lao về phía trước]]
 
;[[Wikivoyage:Naming conventions|Quy ước đặt tên]]
:Nutshell:''Each article must have a unique name. Destination articles should use the name most commonly used in English-speaking countries, or if one doesn't exist, the most commonly used name in the local language.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:How to rename a page|Đổi tên trang như thế nào]]
:*[[Wikivoyage:How to redirect a page|Tạo trang đổi hướng như thế nào]] ([[redirect|redirect]])
 
===Travel guide content policies===
;[[Wikivoyage:Avoid negative reviews|Avoid negative reviews]]
{{Shortcut|[[anr|anr]]}}
:Nutshell: ''Generally, if an attraction or business is not worth going to, leave it out. If a negative review is given, explain why the review is negative.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Accommodation listings#Rental listings|Rental listings]]
{{Shortcut|[[al|al]]}}
:Nutshell: ''Real estate and rental agencies are not listed unless specific criteria are met.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Activity listings#Tour listings|Tour operators]]
{{Shortcut|[[tour|tour]]}}
:Nutshell: ''Tours should only be listed if they are a value-added activity for the traveller.''
:Note: What does this mean?
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Sex tourism policy|Sex tourism policy]]
{{Shortcut|[[stp|stp]]</br>[[sex tourism|sex tourism]]}}
:Nutshell ''Information relating to sex tourism is not included in our travel guides. Information relating to red-light districts and strip clubs is generally OK.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Illegal activities policy|Illegal activities policy]]
:Nutshell: ''Activities that are illegal at the destination should be discussed in the travel guide article if the information is useful to the traveller, particularly when these activities are commonly legal in khác places, or the penalties are unusually severe''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Information for gay and lesbian travellers|Information for gay and lesbian travellers]]
:Nutshell: ''Information of interest to GLBT travellers is placed in the appropriate section of the article (e.g., gay bars go in Drink, gay-friendly hotels go in Sleep).''
<!--:Related pages: none found-->
;[[Wikivoyage:Slippery slopes|Slippery slopes]]
:Note: Recommend this page be upgraded. It's currently a list of examples without any real definition of what a slippery slope is and why we need to be careful of them. It could be useful to have this clarified before the migration.
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:When to use dates|When to use dates]]
:Nutshell: ''Attaching a date to facts can be useful to the traveller, but it must be balanced against maintaining a clear and concise travel guide. Prices are generally not dated, but cultural events may be. Operating hours (including seasonal closures) should be included in the guide.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Time and date formats|Time and date formats]] ([[tdf|tdf]])
 
;[[Wikivoyage:Living persons|Living persons]]
:Nutshell: ''Editors must take particular care when adding information about living persons to any Wikivoyage page. This is seldom an issue, as it is unusual for personal information on specific living people to be relevant to our articles.''
<!--:Related pages:none found-->
 
===Article status===
Note: Should we distinguish between status and quality?
 
;[[Wikivoyage:Article status|Article status]]
:Nutshell: ''The overall quality of each travel guide should be assessed on a five point scale using the identified criteria. Star status is the highest level and is only given after successfully completing the nomination process.''
:Related pages: links to various pages describing the different status types:
:*[[Wikivoyage:City guide status|City guide status]]
:*[[Wikivoyage:Region guide status|Region guide status]]
:*[[Wikivoyage:Country guide status|Country guide status]]
:*[[Wikivoyage:Park guide status|Park guide status]]
:*[[Wikivoyage:Itinerary status|Itinerary status]]
:*[[Wikivoyage:Travel topic status|Travel topic status]]
:*[[Wikivoyage:Phrasebook status|Phrasebook status]]
:*[[Wikivoyage:Votes for deletion|Votes for deletion]]
:*[[Wikivoyage:Stub articles|Stub articles]]
:*[[Wikivoyage:Outline articles|Outline articles]]
:*[[Wikivoyage:Usable articles|Usable articles]]
:*[[Wikivoyage:Guide articles|Guide articles]]
:*[[Wikivoyage:Star articles|Star articles]]
:*[[Wikivoyage:Dive guide article status criteria|Dive guide articles]]
 
;[[Wikivoyage:Star nominations|Star nominations]]
{{Shortcut|[[starnom|starnom]]}}
:Nutshell: ''Only nominate travel guides that appear to meet the criteria of a Star article. Star status will be given if consensus is reached within the community.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Star potential|Star potential]]
:Nutshell: ''Travel guides that are very close to Star status should be identified and tagged as "Star potential".
:Related pages:
:*[[:Category:Star potential|List of Star potential guides]]
 
===Các trang không phải hướng dẫn du lịch===
;[[Wikivoyage:How to|How to]] pages
:Nutshell: ''Không chỉ là chính sách, also helpful hints on how to do things that may not be obvious''
:Các trang liên quan:
:* [[Project:How to add an image|How to add an image]]
:* [[Project:How to add travel news|How to add travel news]]
:* [[Project:How to create a user account|How to create a user account]]
:* [[Project:How to delete a page|How to delete a page]]
:* [[Project:How to describe yourself|How to describe yourself]]
:* [[Project:Docents|How to become a destination docent]]
:* [[Project:How to draw a map|How to draw a map]]
:* [[Project:How to edit a page|How to edit a page]]
:* [[Project:How to handle unwanted edits|How to handle unwanted edits]]
:* [[Project:Disambiguation pages|How to make a disambiguation page]]
:* [[Wikivoyage:How to merge two pages|How to merge two pages]]
:* [[Project:How to redirect a page|How to redirect a page]]
:* [[Project:How to rename a page|How to rename a page]]
:* [[Wikivoyage:How to re-use Wikivoyage guides|How to re-use Wikivoyage guides]]
:* [[Project:How to revert a page|How to revert a page]]
:* [[Project:How to start a new page|How to start a new page]]
:* [[Wikivoyage:How to upload files|How to upload files]]
:* [[Project:Using talk pages|How to use talk pages]]
:* [[Project:Wiki markup|How to use Wiki markup]]
 
;[[Wikivoyage:Hướng dẫn về trang chính|Hướng dẫn về trang chính]]
:Nutshell: ''Trang chính là cổng thông tin quan trọng cho hầu hết độc giả đến với Wikivoyage. Nó nên thể hiện những điểm tốt nhất. It includes a mix of gradually-changing information. Bất kỳ thành viên nào đăng nhập đều có thể sửa nó, nhưng vì sự phức tạp của cú pháp và cách trình bày, nên thật cẩn trọng khi sửa đổi trang này.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
;[[Wikivoyage:Không gian tên|Không gian tên]]
:Note: this page could be modified and used as the landing page for 4.0 Organization
:Nutshell: ''The software used by the Wikivoyage travel guide lets us split up the site into multiple namespaces. With namespaces, each page is explicitly tagged to show what it's used for and where it fits in the site structure.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Namespace index|Namespace index]] Note: Really only an index to the Wikivoyage namespace.
 
;[[Wikivoyage:Trang trợ giúp đặc biệt|Trợ giúp đặc biệt]]
:Nutshell: ''Các trang đặc biệt là những trang cung cấp một loại các thông tin về dự án Wikivoyage. Qua những trang này bạn có thể tìm thấy một cách nhanh chóng nhiều thông tin về hướng dẫn, xác định những tồn tại của dự án, biết được các thành viên, xem thống kê và thậm chí tìm thấy những gì đang mất đi!''
:Các trang liên quan:
:*[[Special:Allmessages|Allmessages]]
:*[[Special:Allpages|Allpages]]
:*[[Special:Ancientpages|Ancientpages]]
:*[[Special:Booksources|Booksources]]
:*[[Special:Deadendpages|Deadendpages]]
:*[[Special:Export|Export]]
:*[[Special:Imagelist|Imagelist]]
:*[[Special:Ipblocklist|Ipblocklist]]
:*[[Special:Listadmins|Listadmins]]
:*[[Special:Listusers|Listusers]]
:*[[Special:Lonelypages|Lonelypages]]
:*[[Special:Longpages|Longpages]]
:*[[Special:Mycontributions|Mycontributions]]
:*[[Special:Mypage|Mypage]]
:*[[Special:Newpages|Newpages]]
:*[[Special:Preferences|Preferences]]
:*[[Special:Randompage|Randompage]]
:*[[Special:Recentchanges|Recentchanges]]
:*[[Special:Shortpages|Shortpages]]
:*[[Special:Statistics|Statistics]]
:*[[Special:Unusedimages|Unusedimages]]
:*[[Special:Upload|Upload]]
:*[[Special:Userlogin|Userlogin]]
:*[[Special:Userlogout|Userlogout]]
:*[[Special:Version|Version]]
:*[[Special:Wantedpages|Wantedpages]]
:*[[Special:Watchlist|Watchlist]]
 
;[[Wikivoyage:Trang thành viên|Trang thành viên]]
:Nutshell: ''Wikivoyage users that create their own user accounts get assigned their own user page. These pages are intended to provide a brief introduction about the user. Associated pages provide a personal sandbox to work on projects or ideas outside the "main" travel guide amd a communications medium for collaborating with khác users.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:How to describe yourself|How to describe yourself]]
:*[[Wikivoyage:How to create a user account|How to create a user account]]
:*[[Wikivoyage:Welcome, newcomers|Welcome, newcomers]]
:*[[Wikivoyage:Babel|Babel]]
 
;[[Wikivoyage:Sử dụng trang thảo luận|Sử dụng trang thảo luận]]
:Nutshell: ''Every article on Wikivoyage has an associated talk page for discussing that article. Talk pages are not chat boards or comment areas; they're for coordinating editorial decisions, suggesting new material that should be considered, and generally collaborating on making a great article.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
==Cẩm nang văn phong==
;[[Wikivoyage:Cẩm nang văn phong|Cẩm nang văn phong]]
{{Shortcut|[[mos|mos]]</br>[[style|style]]}}
Nutshell: ''Cẩm nang văn phong của chúng là một bộ sưu tập các nguyên tắc về các hướng dẫn để viết một bài Wikivoyage nhất quán. Hầu hết các nguyên tắc này đều có ngoại lệ, nhưng đặt cùng nhau để có những tài liệu tham khảo tốt, tốt nhất nên tuân theo các nguyên tắc trừ khi các nguyên tắc đến khá không phù hợp trong những trường hợp đặc biệt.''
 
==Legal information==
 
===Terms of use===
;[[Wikivoyage:Cookies|Cookies]]
:Nutshell: ''Cookies are not required to read or edit a guide, but they are necessary to log into and use a user account.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
;[[Wikivoyage:Disclaimer|Disclaimer]]
:Nutshell: ''You're responsible for yourself, we're not.''
 
;[[Wikivoyage:Terms of use|Terms of use]]
:Nutshell: ''The whole content of Wikivoyage is available for everybody, provided that our Copyleft license is followed. Besides this webserver we provide our content as XML dumps and an offline version for re-use.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:How to re-use Wikivoyage guides|How to re-use Wikivoyage guides]]
 
===Licencing and redistribution===
;[[Wikivoyage:Copyleft|Copyleft]]
{{Shortcut|[[copyleft|copyleft]]</br>[[copyright|copyright]]</br>[[copyvio|copyvio]]}}
:Nutshell: ''All written contributions to wiki travel guide are automatically licenced under CC-by-sa 3.0. All files uploaded to wiki travel guide must be licenced under CC-by-sa or a compatible licence.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Copyright-related issues|Copyright-related issues]]
:Note: was "Copyright details" - this page is about copyright-related issues contributors could encounter - recommend changing the name of the page so it's more clear what it is.
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Database dump|Database dump]]
:Note: Should it be part of our guiding principles to provide database dumps?
:Nutshell: ''The mediawiki software provides a XML format for data exchange between wikis. It is kept quite simple and is independend of the OS and the DB used by the wiki. In order to use XML dumps, you need a running Mediawiki installation.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Dual licensing|Dual licencing]]
:Nutshell: ''The original creator of a work can choose to dual licence it. Subsequent contributors can only dual licence the work if it was previously dual-licenced.''
:Note: Will this be necessary when we work from Commons?
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Full text of the Attribution-ShareAlike 3.0 license|Full text of the Attribution-ShareAlike 3.0 license]]
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Full text of the GNU Free Documentation License, Version 1.2|Full text of the GNU Free Documentation License, Version 1.2]]
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:How to re-use Wikivoyage guides|How to re-use Wikivoyage guides]]
:Nutshell: ''To redistribute Wikivoyage content, you must attribute the authors of the content (not just Wikivoyage), and clearly note that the Wikivoyage content is available under the CC-by-sa 3.0 license, and note the specific copyright for each image.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:License upgrade|License upgrade]]
:Nutshell: ''Following broad consensus in favor, the license was upgraded to CC-by-sa 3.0 on January 1, 2010.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Non-compliant redistribution|Non-compliant redistribution]]
:Nutshell: ''Non-compliant distributors should be contacted and made aware of their obligations under the licence.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Non-free content|Non-free content]]
:Nutshell: ''To remain as free as possible, Wikivoyage allows only limited use of photographs of copyrighted artwork and buildings.''
:Note: This is the official '''Exemption Doctrine Policy''' for English Wikivoyage, as required by the Wikimedia Foundation.
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Why Wikivoyage isn't GFDL|Why Wikivoyage isn't GFDL]]
:Nutshell: ''GFDL 1.3 is now compatible with Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0''
 
==Useful references==
919

lần sửa đổi