Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

:*[[Wikivoyage:Language Expeditions|Language Expeditions]]
 
===Các nhóm thành viên trong cộng đồng===
===Roles within the community===
;[[Wikivoyage:Hierarchy|Hierarchy]]
:Trọng tâm: ''Wikivoyage has a hierarchy of people involved in the community, with varying levels of responsibility in the project. People burdened with more responsibility are expected to serve those above them, and make life easier for them.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:AutoconfirmedThành usersviên tự xác nhận|AutoconfirmedThành viên tự xác usersnhận]]
:Trọng tâm: ''Thành viên đã đăng kí tài khoản hơn 30 ngày được xếp vào nhóm tự xác nhận. Những người này có thể đánh dấu tuần tra những sửa đổi của IP, cũng có nghĩa là những sửa đổi của các thành viên tự xác nhận sẽ được tuần tra tự động.''
:Trọng tâm: ''Users who have been registered for longer than 30 days are autoconfirmed. In addition to this allowing them to mark anonymous users' edits as reviewed, it also means that their own edits are marked as reviewed automatically.''
 
;[[Wikivoyage:AdministratorsBảo quản viên|AdministratorsBảo quản viên]]
:Trọng tâm: ''Bảo quản viên là những thành viên có tài khoản, thực hiện tốt những quy định và hước dẫn và có những đóng góp nhất định, được cộng đồng đề cử và được trao cho một vài công cụ bảo quản. Họ là những "thợ ống nước" và "người lao công" của hướng dẫn du lịch và thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là "trần tục", nhưng cũng có những vài nhiệm vụ mà có thể làm tổn thương vĩnh viễn nếu được thực hiện sai.''
:Trọng tâm: ''Administrators are registered users who have shown a good appreciation of the policies and guidelines and made significant contributions, have been nominated by the community and have been granted some additional functions. They are the plumbers and janitors of the travel guide and perform mostly mundane tasks, but also those few tasks which could do permanent damage if done wrongly.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Administrator nominations|Administrator nominations]]
:*[[Wikivoyage:Administrator's handbook|Administrator's handbook]]
:*[[Wikivoyage:Non-administrator tasks|Non-administrator tasks]]
 
;[[Wikivoyage:BureaucratsHành chính viên|BureaucratsHành chính viên]]
:Trọng tâm: ''Dự án này còn nhỏ nên không có hành chính viên.''
:Trọng tâm: ''Bureaucrats are administrators with a few extra, rarely needed, but essential functions, who are trusted by the community to do things like switch on administrator functions.''
:Trang liên quan:
:Related pages:
:*[[:wikipediaw:vi:Wikipedia:BureaucratsHành chính viên]]
 
;[[Wikivoyage:Docents|Docents]]
:*[[Wikivoyage:Welcome, newcomers|Welcome, newcomers]] ([[welcome|welcome]])
:*[[Wikivoyage:Welcome, business owners|Welcome, business owners]] ([[wbo|wbo]])
:*[[Wikivoyage:Welcome, Wikipedianswikipedian|Welcome,Hoan Wikipediansnghênh thành viên wikipedia]]
:*[[Wikivoyage:Welcome, tourism professionals|Welcome, tourism professionals]]
 
919

lần sửa đổi