Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

không có tóm lược sửa đổi
{{Shortcut|[[Policy|Policy]]<br>[[Policies|Policies]]<br>[[PolicyChính outlinesách|PolicyChính outlinesách]]<br>[[POCS|POCS]]}}
'''Đây là trang hướng dẫn ngắn gọn về các chính sách và chỉ dẫn của Wikivoyage tiếng Việt'''. Do cộng đồng còn nhỏ nên chính sách ở đây được dịch từ phiên bản tiếng Anh, nếu bạn thấy điểm nào chưa phù hợp với văn hóa của người sử dụng tiếng Việt vui lòng nêu ý kiến tại trang thảo luận.
 
919

lần sửa đổi