Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

 
;[[Wikivoyage:Mục đích|Mục đích]]:
{{Shortcut|[[goalsMục đích|goals]]}}
:Trọng tâm: ''Mục đích của chúng ta là tạo ra chỉ dẫn hướng dẫn du lịch toàn cầu hoàn chỉnh, cập nhật kịp thời, miễn phía và đáng tin cậy.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Where you can stick it|Nơi nào bạn có thể dán nó]] ([[wycsi|wycsi]])
:*[[Wikivoyage:What is an article?|Bài viết là gì?]] ([[wiaa|wiaa]])
 
;[[Wikivoyage:Đồng thuận|Đồng thuận]]
:Trọng tâm: ''Hầu hết tất cả các quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận chứ không phải dựa trên việc bỏ phiếu; vì vậy hãy đưa ra ý kiến của bạn và tạo nên sự đồng thuận đối với các vấn đề gây tranh cãi.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:RequestsĐề fornghị commentcho ý kiến|RequestsĐề nghị cho forý commentkiến]]
:*[[Wikivoyage:Travellers'Văn pubphòng tư vấn du lịch|Traveller'sCông thông tin du publịch]]
:*[[MediaWiki:Sitenotice|Site notice]]
 
919

lần sửa đổi