Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Template shortcut”

Tạo trang mới với nội dung “<table class="shortcutbox shortcutbox-template plainlinks noprint" style=" {{#ifeq:{{{float|}}}|left | float:left; margin: .3em 1em .3em .3em; | float:ri…”
(Tạo trang mới với nội dung “<table class="shortcutbox shortcutbox-template plainlinks noprint" style=" {{#ifeq:{{{float|}}}|left | float:left; margin: .3em 1em .3em .3em; | float:ri…”)
 
(Không có sự khác biệt)
26

lần sửa đổi