Khác biệt giữa các bản “California”

}}
 
== Đến đây bằng đường nào ==
== Các thành phố==
Tiểu bang California có 478 thành phố, trong đó phần lớn nằm trong những khu vực đô thị lớn. 68% của dân cư California sống trong hai khu vực đô thị lớn nhất gồm vùng Đại Los Angeles và vùng vịnh San Francisco.
391

lần sửa đổi