Khác biệt giữa các bản “Bodh Gaya”

Tạo trang mới với nội dung “'''Bodh Gaya''' hay '''Bodhgaya''', tiếng Việt là '''Bồ Đề Đạo Tràng''', là một thành phố ở quận Gaya, Bihar, Ấn Độ. Đâ…”
(Tạo trang mới với nội dung “'''Bodh Gaya''' hay '''Bodhgaya''', tiếng Việt là '''Bồ Đề Đạo Tràng''', là một thành phố ở quận Gaya, Bihar, Ấn Độ. Đâ…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh