Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

không có tóm lược sửa đổi
<br><br><br><br>
<big><big><big><big><big><big><big><big><span style="font-family: Times New Roman ; font-weight:kusiv; color:#993366; text-shadow:#888654 0.2em 0.2em 0.2em; letter-spacing: 1px; padding: 1px 3px;"> <i>'''Đang viết<span style="color:#993366;">, tránh mâu thuẫn !</span></big></big></big></big></big></big></big></big>
<br><br><br><br>
 
[[File:Binh Thuan in Vietnam.svg|thumbnail|200px|right|Vị trí Bình Thuận ở Việt Nam]]
 
7

lần sửa đổi