Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

n
clean up
n (clean up)
'''Đây là trang hướng dẫn ngắn gọn về các chính sách và chỉ dẫn của Wikivoyage tiếng Việt'''. Do cộng đồng còn nhỏ nên chính sách ở đây được dịch từ phiên bản tiếng Anh, nếu bạn thấy điểm nào chưa phù hợp với văn hóa của người sử dụng tiếng Việt vui lòng nêu ý kiến tại trang thảo luận.
 
==Các nguyên tắc==
:''Sau đây là những nguyên tắc cơ bản.''
 
:Trọng tâm: ''Mục đích của chúng ta là tạo ra chỉ dẫn hướng dẫn du lịch toàn cầu hoàn chỉnh, cập nhật kịp thời, miễn phía và đáng tin cậy.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Where_you_can_stick_itWhere you can stick it|Nơi nào bạn có thể dán nó]] ([[wycsi|wycsi]])
:*[[Wikivoyage:What_is_an_article%3FWhat is an article?|Bài viết là gì?]] ([[wiaa|wiaa]])
 
;[[Wikivoyage:Đồng thuận|Đồng thuận]]
:Trọng tâm: ''Hầu hết tất cả các quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận chứ không phải dựa trên việc bỏ phiếu; vì vậy hãy đưa ra ý kiến của bạn và tạo nên sự đồng thuận đối với các vấn đề gây tranh cãi.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Requests_for_commentRequests for comment|Requests for comment]]
:*[[Wikivoyage:Travellers%27_pub' pub|Traveller's pub]]
:*[[MediaWiki:Sitenotice|Site notice]]
 
<!--:Related pages: - none found-->
 
==Các chính sách cốt lõi==
:''Các chính sách cốt lõi đề cập đến cách thức chúng ta viết và trình bày hướng dẫn du lịch của chúng ta đến độc giả.''
<!-- Note: These core content policies should refer/link to Writing Style and vice-versa -->
 
;[[Wikivoyage:Be_fairBe fair|Công bằng]]
{{Shortcut|[[bf|bf]]}}
:Trọng tâm: ''Miêu tả các điểm du lịch một cách công bằng. Cung cấp thông tin trung thực để du khách có thể đưa ra quyết định.''
:Trọng tâm: ''Các bảng liệt kê nên mô tả rõ ràng về việc thành lập, hấp dẫn, trung thực và chính xác. Thông tin kinh doanh chỉ nên liệt kê một lần cho mỗi điểm đến. Những sửa đổi trông giống như chiêu dụ khách có thể bị lùi sửa.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Words_to_avoidWords to avoid|Những từ nên tránh dùng]]
 
;[[Wikivoyage:Giọng điệu|Giọng điệu]]
:*[[Wikivoyage:Tránh đánh giá tiêu cực|Tránh đánh giá tiêu cực]]
 
==Các chính sách của cộng đồng==
:''Làm sao để hòa nhập vào cộng đồng Wikivoyage''
 
===Sửa đổi không mong đợi===
;[[Wikivoyage:How_to_handle_unwanted_editsHow to handle unwanted edits|How to handle unwanted edits]]
:Trọng tâm: ''Những sửa đổi không mong được là những đóng góp mà chúng không theo những chính sách và hướng dẫn của cộng đồng hoặc văn phong viết bài. Bất kỳ người đóng góp nào cũng cú thể lùi sửa sửa đổi đó.''
:Chú ý: Đây là chính sách không thỏa hiệp với phá hoại
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:How_to_revert_a_pageHow to revert a page|Lùi sửa như thế nào]]
:*[[Wikivoyage:Recent changes patrol|Tuần tra thay đổi gần đây]] ([[patrol|patrol]])
:*[[Wikivoyage:Vandalism in progress|Phá hoại đang diễn ra]] ([[vip|vip]])
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Consensus|Đồng thuận]]
:*[[Wikivoyage:User_ban_nominationsUser ban nominations|Thông báo cấm thành viên]]
 
===Liên kết===
;[[Wikivoyage:Liên kết ngoài|Liên kết ngoài]]
{{Shortcut|[[el|el]]</br>[[xl|xl]]</br>[[extlink|extlink]]}}
:Trọng tâm: ''Các liên kết ngoài nên hạn chế sử dụng ở mức tối thiểu, và chỉ nên sử dụng những liên kết đến nguồn thứ cấp. There should not be an external links section in any article.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Links_to_Open_DirectoryLinks to Open Directory|Links to Open Directory]]
 
;[[Wikivoyage:Sister project links|Sister project links (Draft)]] - (links to articles within the Wikimedia projects group)
 
===Community projects===
;[[Wikivoyage:Collaboration_of_the_monthCollaboration of the month|Collaboration of the month]]
{{Shortcut|[[cotm|cotm]]}}
:Trọng tâm: ''The Collaboration of the month is a way to get many contributors working on one article at once, often to get it ready for an upcoming event or a nomination for destination of the month. While anyone can edit any article at any time, this provides a way to highlight specific articles allowing many contributors to help improve them together.''
:*[[Wikivoyage:Language Expeditions|Language Expeditions]]
 
===Roles within the community===
;[[Wikivoyage:Hierarchy|Hierarchy]]
:Trọng tâm: ''Wikivoyage has a hierarchy of people involved in the community, with varying levels of responsibility in the project. People burdened with more responsibility are expected to serve those above them, and make life easier for them.''
:Trọng tâm: ''Administrators are registered users who have shown a good appreciation of the policies and guidelines and made significant contributions, have been nominated by the community and have been granted some additional functions. They are the plumbers and janitors of the travel guide and perform mostly mundane tasks, but also those few tasks which could do permanent damage if done wrongly.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Administrator_nominationsAdministrator nominations|Administrator nominations]]
:*[[Wikivoyage:Administrator%27s_handbook's handbook|Administrator's handbook]]
:*[[Wikivoyage:Non-administrator_tasksadministrator tasks|Non-administrator tasks]]
 
;[[Wikivoyage:Bureaucrats|Bureaucrats]]
:Trọng tâm: ''Docents are registered users who know a lot about a particular destination or topic and volunteer their time and knowledge to help travellers who have questions about that destination or topic.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:What_is_a_docent%3FWhat is a docent?|What is a docent?]]
 
;[[Wikivoyage:Welcome message|Welcome message]]
:*[[Wikivoyage:Welcome, tourism professionals|Welcome, tourism professionals]]
 
===Cooperating with khác websites===
<!-- The "WMFLEGAL_Disclaimer" template is REQUIRED to be present for at least THREE YEARS per legal settlement with Internet Brands! The settlement was signed February 14, 2013. The template was added to Wikivoyage (and to this page) by WMF Legal/Community Advocacy on Feb 16, 2013. Therefore, it should not be removed prior to Feb 16, 2016. Details of the settlement can be read at: https://blog.wikimedia.org/2013/02/15/a-victory-for-wikivoyage-and-free-knowledge/ -->
{{WMFLEGAL_Disclaimer}}<br />
*[[Project:Cooperating with Wikevent|Cooperating with Wikevent]]
*[[Project:Cooperating with Wikia Travel|Cooperating with Wikia Travel]]
*[[Wikivoyage:Cooperating_with_WikipediaCooperating with Wikipedia|Cooperating with Wikipedia]]
*[[Wikivoyage:Cooperating with Wikidata|Cooperating with Wikidata]]
 
===Infrastructure and software===
;[[Wikivoyage:Technical infrastructure policy|Wikivoyage:Technical infrastructure policy]]
:Nutshell: ''The goals and processes of Wikivoyage's technology infrastructure development and maintenance, including software development, graphic design, and system adminstration. The technology infrastucture for Wikivoyage includes the Web and database servers that run Wikivoyage.org; the databases that hold Wikivoyage content; Wikivoyage software, including MediaWiki; and graphic design and page layout.''
<!--:Related pages: - none found-->
 
;[[Wikivoyage:Avoid_HTMLAvoid HTML|Avoid HTML]]
{{Shortcut|[[html|html]]}}
:''HTML should be avoided in marking up articles. Use Wikimarkup for formatting when possible. If Wikimarkup is not possible, and the formatting will be generally useful, consider a Mediawiki template''
:Note: We don't have one (yet) officially, although individual users have repackaged [[wikivoyage:database dump|our open-source data]] in third-party apps or archives which may be downloaded to Android, iOS or similar devices. The underlying Wikimedia database dumps are updated at best twice monthly; these may be repackaged at will if the original licence and authors' attribution is retained. As of 2012, we still need an *.epub (Nook, Kobo) or *.mobi (Kindle) version; this would need to be split into multiple volumes (so each large country or region as an e-book volume) due to e-reader limitations on the size of each book.
 
;[[Wikivoyage:Script_policyScript policy|Script policy]]
:Trọng tâm: ''Automated scripts that modify Wiki travel guide pages and images must comply with the script policy and be approved.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Terms of use|Terms of use]]
 
;[[Wikivoyage:Using_Mediawiki_templatesUsing Mediawiki templates|Using Mediawiki templates]]
:Trọng tâm: ''The software we use, MediaWiki, has a feature to include the contents of one article into ankhác automatically. This is called transclusion or templating, although it has nothing to do with our article templates. Templates should be used for editorial markup and metadata.''
:Related pages:
:*[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template Help on Templates at Wikimedia]
:*[[Wikivoyage:Template_indexTemplate index|Template index]]
:*Not to be confused with [[Wikivoyage:Article_templatesArticle templates|Article templates]]
 
;[[Wikivoyage:Wiki_markupWiki markup|Wiki markup]]
:Trọng tâm: Mediawiki software uses a special code called Wiki markup for formatting the text and images in an article. The Wiki markup used while editing a page will determine how the text looks and what links and images are in the page.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:External links|External links]]
 
===Recognizing contributors and articles===
;[[Wikivoyage:Barnstars|Barnstars]]
:Trọng tâm: ''One great tradition in wiki culture is the barnstar. This is a simple image of an iron star, as used for decoration on barns in the northeastern United States. Because wiki community building is often compared to barn raising -- coming together to work on a project. The barnstar is a symbol of that community-mindedness, and is an informal "award" to recognize a user's exceptional community and content work.''
:''Cấu trúc của wiki được miêu tả ở đây. Cấu trúc của một bài viết được nêu trong phần [[#Cẩm nang văng phong|Cẩm nang văn phong]].''
 
===Tính thứ bậc của các chỉ dẫn du lịch===
;[[Wikivoyage:Breadcrumb navigation|Breadcrumb navigation]]
{{Shortcut|[[crumb|crumb]]</br>[[crumbs|crumbs]]}}
:*[[Template:IsPartOf]]
;[[Wikivoyage:Geographical_hierarchyGeographical hierarchy|Thứ bậc địa lý]]
{{Shortcut|[[geographical hierarchy|geographical hierarchy]]}}
:Trọng tâm: ''Để giúp sắp xếp các bài viết hướng dẫn du lịch, chúng được xếp theo các thứ bậc về địa lý không trùng nhau. Kiểu thông tin chứa trong bài viết thay đổi tùy theo nó nằm ở vị trí nào trong thứ bậc đó.''
:Trọng tâm: ''Các điểm đến, các chủ đề du lịch, các hành trình và sách từ ngữ''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:List_of_phrasebooksList of phrasebooks|Danh sách các sách từ ngữ]]
:*[[Wikivoyage:Phrasebook_ExpeditionPhrasebook Expedition|Sách từ ngữ khám phá]]
:*[[Wikivoyage:Pseudo-phoneticization_guidephoneticization guide|Hướng dẫn giả ngữ âm]]
 
===Tạo các chỉ dẫn du lịch===
:Trọng tâm:''A destination is a geographical location where the traveller stays for some time, typically over several days, uses accommodation facilities provided at the destination, eats there and engages in activities which are the purpose of the visit. Destination types include regions, cities and national parks.''
:Các trang liên quan:
:*[[Wikivoyage:Bodies_of_waterBodies of water|Vực nước]]
 
;[[Wikivoyage:Trang đổi hướng|Trang đổi hướng]]
:Nutshell:''Each article must have a unique name. Destination articles should use the name most commonly used in English-speaking countries, or if one doesn't exist, the most commonly used name in the local language.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:How_to_rename_a_pageHow to rename a page|Đổi tên trang như thế nào]]
:*[[Wikivoyage:How_to_redirect_a_pageHow to redirect a page|Tạo trang đổi hướng như thế nào]] ([[redirect|redirect]])
 
===Travel guide content policies===
;[[Wikivoyage:Avoid negative reviews|Avoid negative reviews]]
{{Shortcut|[[anr|anr]]}}
<!--:Related pages:none found-->
 
===Article status===
Note: Should we distinguish between status and quality?
 
;[[Wikivoyage:Article_statusArticle status|Article status]]
:Nutshell: ''The overall quality of each travel guide should be assessed on a five point scale using the identified criteria. Star status is the highest level and is only given after successfully completing the nomination process.''
:Related pages: links to various pages describing the different status types:
:*[[Wikivoyage:City_guide_statusCity guide status|City guide status]]
:*[[Wikivoyage:Region_guide_statusRegion guide status|Region guide status]]
:*[[Wikivoyage:Country_guide_statusCountry guide status|Country guide status]]
:*[[Wikivoyage:Park_guide_statusPark guide status|Park guide status]]
:*[[Wikivoyage:Itinerary_statusItinerary status|Itinerary status]]
:*[[Wikivoyage:Travel_topic_statusTravel topic status|Travel topic status]]
:*[[Wikivoyage:Phrasebook_statusPhrasebook status|Phrasebook status]]
:*[[Wikivoyage:Votes_for_deletionVotes for deletion|Votes for deletion]]
:*[[Wikivoyage:Stub_articlesStub articles|Stub articles]]
:*[[Wikivoyage:Outline_articlesOutline articles|Outline articles]]
:*[[Wikivoyage:Usable_articlesUsable articles|Usable articles]]
:*[[Wikivoyage:Guide_articlesGuide articles|Guide articles]]
:*[[Wikivoyage:Star_articlesStar articles|Star articles]]
:*[[Wikivoyage:Dive guide article status criteria|Dive guide articles]]
 
;[[Wikivoyage:Star_nominationsStar nominations|Star nominations]]
{{Shortcut|[[starnom|starnom]]}}
:Nutshell: ''Only nominate travel guides that appear to meet the criteria of a Star article. Star status will be given if consensus is reached within the community.''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Star_potentialStar potential|Star potential]]
:Nutshell: ''Travel guides that are very close to Star status should be identified and tagged as "Star potential".
:Related pages:
:*[[:Category:Star_potentialStar potential|List of Star potential guides]]
 
===Các trang không phải hướng dẫn du lịch===
;[[Wikivoyage:How to|How to]] pages
:Nutshell: ''Không chỉ là chính sách, also helpful hints on how to do things that may not be obvious''
:Nutshell: ''The software used by the Wikivoyage travel guide lets us split up the site into multiple namespaces. With namespaces, each page is explicitly tagged to show what it's used for and where it fits in the site structure.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Namespace_indexNamespace index|Namespace index]] Note: Really only an index to the Wikivoyage namespace.
 
;[[Wikivoyage:Trang trợ giúp đặc biệt|Trợ giúp đặc biệt]]
:Nutshell: ''Wikivoyage users that create their own user accounts get assigned their own user page. These pages are intended to provide a brief introduction about the user. Associated pages provide a personal sandbox to work on projects or ideas outside the "main" travel guide amd a communications medium for collaborating with khác users.''
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:How_to_describe_yourselfHow to describe yourself|How to describe yourself]]
:*[[Wikivoyage:How_to_create_a_user_accountHow to create a user account|How to create a user account]]
:*[[Wikivoyage:Welcome,_newcomers newcomers|Welcome, newcomers]]
:*[[Wikivoyage:Babel|Babel]]
 
Nutshell: ''Cẩm nang văn phong của chúng là một bộ sưu tập các nguyên tắc về các hướng dẫn để viết một bài Wikivoyage nhất quán. Hầu hết các nguyên tắc này đều có ngoại lệ, nhưng đặt cùng nhau để có những tài liệu tham khảo tốt, tốt nhất nên tuân theo các nguyên tắc trừ khi các nguyên tắc đến khá không phù hợp trong những trường hợp đặc biệt.''
 
==Legal information==
 
===Terms of use===
;[[Wikivoyage:Cookies|Cookies]]
:Nutshell: ''Cookies are not required to read or edit a guide, but they are necessary to log into and use a user account.''
:Nutshell: ''You're responsible for yourself, we're not.''
 
;[[Wikivoyage:Terms_of_useTerms of use|Terms of use]]
:Nutshell: ''The whole content of Wikivoyage is available for everybody, provided that our Copyleft license is followed. Besides this webserver we provide our content as XML dumps and an offline version for re-use.''
:Related pages:
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Dual_licensingDual licensing|Dual licencing]]
:Nutshell: ''The original creator of a work can choose to dual licence it. Subsequent contributors can only dual licence the work if it was previously dual-licenced.''
:Note: Will this be necessary when we work from Commons?
5.368

lần sửa đổi