Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

n
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Mục đích và không mục đích|Mục đích và không mục đích]]:
{{shortcut|[[goals|goals]]}}
:Nutshell: ''Mục đích của chúng ta là tạo ra chỉ dẫn hướng dẫn du lịch toàn cầu hoàn chỉnh, cập nhật kịp thời, miễn phía và đáng tin cậy.''
919

lần sửa đổi