Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

;[[Wikivoyage:Cẩm nang văn phong|Cẩm nang văn phong]]
{{Shortcut|[[mos|mos]]</br>[[style|style]]}}
Nutshell: ''Cẩm nang văn phong của chúng là một bộ sưu tập các nguyên tắc về các hướng dẫn để viết một bài Wikivoyage nhất quán. Hầu hết các nguyên tắc này đều có ngoại lệ, nhưng đặt cùng nhau để có những tài liệu tham khảo tốt, tốt nhất nên tuân theo các nguyên tắc trừ khi các nguyên tắc đến khá không phù hợp trong những trường hợp đặc biệt.''
Nutshell: ''Our Manual of style is a collection of rules of thumb and guidelines for giving Wikivoyage articles a consistent look and feel. Most of these rules have exceptions, but to put together a good reference work collaboratively, it's best to follow the rules unless they're quite inappropriate for a particular situation.''
:Note: Structure within an article is described here. Structure of the wiki is described in section [[#Organisation|Organisation]].
 
==Legal information==
919

lần sửa đổi