Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

:*[[Wikivoyage:Avoid negative reviews|Tránh đánh giá tiêu cực]]
 
==Các chính sách của cộng đồng==
==Community policies==
:''Làm sao để hòa nhập vào cộng đồng Wikivoyage''
:''How to get along in the Wikivoyage community''
 
===Sửa đổi không mong đợi===
===Unwanted edits===
;[[Wikivoyage:How_to_handle_unwanted_edits|How to handle unwanted edits]]
:Nutshell: ''Những sửa đổi không mong được là những đóng góp mà chúng không theo những chính sách và hướng dẫn của cộng đồng hoặc văn phong viết bài. Bất kỳ người đóng góp nào cũng cú thể lùi sửa sửa đổi đó.''
:Nutshell: ''Unwanted edits are contributions that do not agree with our policies and guidelines or Manual of Style. Any contributor may revert an unwanted edit.''
:Chú ý: Đây là chính sách không thỏa hiệp với phá hoại
:Note: This is the policy on dealing with vandalism.
:Các trang liên quan:
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:How_to_revert_a_page|HowLùi tosửa revertnhư athế pagenào]]
:*[[Wikivoyage:Recent changes patrol|RecentTuần changestra patrolthay đổi gần đây]] ([[patrol|patrol]])
:*[[Wikivoyage:Vandalism in progress|VandalismPhá inhoại progressđang diễn ra]] ([[vip|vip]])
:*[[Wikivoyage:Local spam blacklist|LocalDanh spamsách blacklistđen]] ([[spam|spam]], [[blacklist|blacklist]])
:*[[Wikivoyage:Spam filter|Spam filter]]
 
;[[Wikivoyage:Edit_warBút chiến|EditBút warchiến]]
:Nutshell: ''DoĐừng nottốn wagethời editgian warcho cuộc bút chiến. IfNếu involvedliên inquan one,đến stepbút backchiế, andvui uselòng thesử article’sdụng talktrang pagethảo toluận comeđể totìm ađồng consensusthuận.''
:Các trang liên quan:
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Consensus|ConsensusĐồng thuận]]
:*[[Wikivoyage:User_ban_nominations|UserThông banbáo nominationscấm thành viên]]
 
===Links===
919

lần sửa đổi