Khác biệt giữa các bản “Wikivoyage:Chính sách”

không có tóm lược sửa đổi
__TOC__
{{shortcut|[[Policy|Policy]]<br>[[Policies|Policies]]<br>[[Policy outline|Policy outline]]<br>[[PO|PO]]}}
'''Đây là trang hướng dẫn ngắn gọn về các chính sách và chỉ dẫn của Wikivoyage tiếng Việt'''. Do cộng đồng còn nhỏ nên chính sách ở đây được dịch từ phiên bản tiếng Anh, nếu bạn thấy điểm nào chưa phù hợp với văn hóa của người sử dụng tiếng Việt vui lòng nêu ý kiến tại trang thảo luận.
'''This page is a simple guide to the policies and guidelines of the English Wikivoyage.'''
 
==Các nguyên tắc==
If you don't find your answer here or in the [[Wikivoyage:FAQ|frequently asked questions]], ask in the [[Wikivoyage:Travellers' pub|travellers' pub]].
:''Sau đây là những nguyên tắc cơ bản.''
 
;[[Wikivoyage:Phục vụ người đi du lịch trước|Phục vụ người đi du lịch trước]]
==Guiding principles==
:''These are the basic principles that inspire our work and policy.''
 
;[[Wikivoyage:The_traveller_comes_first|The traveller comes first]]
{{Shortcut|[[tcf|tcf]]</br>[[ttcf|ttcf]]}}
:Trọng tâm: ''Công trình của chúng ta là cung cấp những gì tốt nhất theo mong đợi của những người đi du lịch.''
:Nutshell: ''Our work is guided by what is best from the traveller's perspective.''
:NoteChú ý:Đây You could call thisyếu ourtố '''Primechủ Directiveđạo'''
<!--:Related pages: none found-->
 
;[[Wikivoyage:Goals_and_non-goalsMục đích và không mục đích|GoalsMục đích và không andmục non-goalsđích]]:
{{shortcut|[[goals|goals]]}}
:Nutshell: ''Mục đích của chúng ta là tạo ra chỉ dẫn hướng dẫn du lịch toàn cầu hoàn chỉnh, cập nhật kịp thời, miễn phía và đáng tin cậy.''
:Nutshell: ''Our goal is to create a free, complete, up-to-date and reliable world-wide travel guide.''
:Các trang liên quan:
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Where_you_can_stick_it|Where you can stick it]] ([[wycsi|wycsi]])
:*[[Wikivoyage:What_is_an_article%3F|What is an article?]] ([[wiaa|wiaa]])
 
;[[Wikivoyage:ConsensusĐồng thuận|ConsensusĐồng thuận]]
{{Shortcut|[[consensus|consensus]]}}
:Nutshell: ''Hầu hết tất cả các quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận chứ không phải dựa trên việc bỏ phiếu; vì vậy hãy đưa ra ý kiến của bạn và tạo nên sự đồng thuận đối với các vấn đề gây tranh cãi.''
:Nutshell: ''Almost all decisions are made by achieving consensus rather than voting &mdash; so state your arguments and build consensus for debatable matters.''
:Các trang liên quan:
:Related pages:
:*[[Wikivoyage:Requests_for_comment|Requests for comment]]
:*[[Wikivoyage:Travellers%27_pub|Traveller's pub]]
35

lần sửa đổi