Khác biệt giữa các bản “Uruguay”

{{Regionlist
 
| region1name=[[AtlanticBờ Coastbiển Đại Tây Dương (Uruguay)|AtlanticBờ biển Đại Tây CoastDương]]
| region1color=#83a8c1
| region1items=[[Cabo Polonio]], [[Chuy]], [[La Paloma]], [[Punta del Diablo]], [[Piriapolis]], [[Punta del Este]]
| region1description= greatkhu beachnghỉ resortsmát frontingbãi thebiển Atlantictuyệt andvời anhìn landra crossingĐại toTây Dương và một chỗ cắt biên giới đường bộ qua để [[Brazil]]
 
| region2name=[[Rio de la Plata]]
| region2color=#dbe086
| region2items=[[Montevideo]], [[Colonia]]
| region2description=thethủ capital cityđô, oldsự tráng lệ của thực dân colonial magnificence andmột achiếc ferryphà crossingqua tođến Argentina.
 
| region3name=[[Northern Interior (Uruguay)|Northern Interior]]
| region3color=#71b37b
| region3items=[[Paysandu]], [[Salto]], [[Tacuarembo]]
| region3description= GauchoVăn culturehóa Gaucho, landđiểm crossingscắt tobiên giới trên bộ đến [[Argentina]] andvà khu vực trồng citruschanh growingcam
 
| region4name=[[Central Interior (Uruguay)|Central Interior]]
| region4color=#b5d29f
| region4items=[[Durazno]]
| region4description=agriculturenông nghiệp, hugeđập damslớn ontrên thesông Rio Negro, điểm cắt biên andgiới landtrên crossingsbộ tođến [[Brazil]]
}}
 
Người dùng vô danh