Khác biệt giữa các bản “Trung Đông”

'''Wy/vi/Trung Đông''' là một lục địa.
 
==Quốc gia và vùng lãnh thổ==
==Vùng==
{{Regionlist|
 
regionmap=Map of Middle East.png |
regionmaptext=Map of the Middle East |
regionmapsize=400px |
 
region1name=[[Bahrain|Bahrain]] |
region1color=#BFBFBF |
region1items= |
region1description= |
 
region2name=[[Ai Cập|Ai Cập]] |
region2color=#D5DC76 |
region2items= |
region2description= |
 
region3name=[[Iran|Iran]] |
region3color=#A78379 |
region3items= |
region3description= |
 
region4name=[[Iraq|Iraq]] |
region4color=#a9a567 |
region4items= |
region4description= |
 
region5name=[[Israel|Israel]] |
region5color=#D5B66B |
region5items= |
region5description= |
 
region6name=[[Jordan|Jordan]] |
region6color=#FFD0D0 |
region6items= |
region6description= |
 
region7name=[[Kuwait|Kuwait]] |
region7color=#B383B3 |
region7items= |
region7description= |
 
region8name=[[Lebanon|Lebanon]] |
region8color=#4DA9C4 |
region8items= |
region8description= |
 
region9name=[[Oman|Oman]] |
region9color=#4DA9C4 |
region9items= |
region9description= |
 
region10name=[[Palestine|Palestine]] |
region10color=#D51027 |
region10items= |
region10description= |
 
region11name=[[Qatar|Qatar]] |
region11color=#71B37B |
region11items= |
region11description= |
 
region12name=[[Ả Rập Saudi|Ả Rập Saudi]] |
region12color=#D56D76 |
region12items= |
region12description= |
 
region13name=[[Syria|Syria]] |
region13color=#71B37B |
region13items= |
region13description= |
 
region14name=[[Thổ Nhĩ Kỳ|Thổ Nhĩ Kỳ]] |
region14color=#D5B66B |
region14items= |
region14description= |
 
region15name=[[Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất|Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất]] |
region15color=#FFD0D0 |
region15items= |
region15description= |
 
region16name=[[Yemen|Yemen]] |
region16color=#B383B3 |
region16items= |
region16description= |
 
}}
 
==Thành phố==
35

lần sửa đổi