Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikivoyage:Cộng đồng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<templatestyles src="Cổng cộng đồng/boxes.css" /> <!-- styles for rest of page -->
{{Đang viết}}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
<br />
<div class="community-container" style="background-color:unset">
<!-- ---------------------------------- VIỆCCỘNG CẦN LÀMTÁC TRONG THÁNG ------------------------------------- -->
<div style="border: 1px solid #d94d4d; margin-bottom: 1em;">
<h4 style="border:1px solid #d94d4d; background-color:#d94d4d;">'''CollaborationCộng oftác thetrong monththáng'''</h4>
<div class="paddingBox">
<div class="paddingBox">
{{việccộng cần làmtác trong tháng}}
</div>
</div>
</div>
 
<!-- ---------------------------------- THAMTƯƠNG GIATÁC ------------------------------------- -->
<div style="border: 1px solid #339966; margin-bottom: 1em;">
<h4 style="border:1px solid #339966; background-color:#339966">'''CommunicationsTương tác'''</h4>
<div class="paddingBox">
;[[Wikivoyage:Thảo luận|Thảo luận]]
;[[Wikivoyage:Thám hiểm|Thám hiểm]]
: Thám hiểm (hoặc Dự án) giúp các biên tập viên Wikivoyage cộng tác và tổ chức xung quanh các chủ đề nhất định, dựa trên sở thích chung, địa lý hoặc kỹ năng được chia sẻ.
;Đề cử
:*[[Wikivoyage:Protected pages|Protected page nominations]]
:*[[Wikivoyage:Script nominations|Script nominations]]
:*[[Wikivoyage:Star nominations|Star nominations]]
:*[[Wikivoyage:User rights nominations|User rights nominations]]
:*[[Wikivoyage:User ban nominations|User ban nominations]]
:*[[Wikivoyage:Vandalism in progress|Vandalism in progress]]
</div>
</div>
<!-- ---------------------------------- QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ------------------------------------- -->
<div id="community-rightCol" class="community-container">
<h4 style="border:1px solid #009999; background-color:#009999">'''PoliciesQuy andđịnh guidelinesvà hướng dẫn'''</h4>
<div class="paddingBox">
;[[Wikivoyage:Phục vụ khách du lịch|Phục vụ khách du lịch]]
<!-- ---------------------------------- TỔ CHỨC NỘI DUNG ------------------------------------- -->
<div style="border: 1px solid #339966" class="community-container">
<h4 style="border:1px solid #339966; background-color:#339966">'''ContentTổ organizationchức nội dung'''</h4>
<div class="paddingBox">
; [[Wikivoyage:Bài thỉnh cầu|Bài thỉnh cầu]]
3.252

lần sửa đổi