Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikivoyage:Cộng đồng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
</div>
</div>
<!-- ---------------------------------- POLICIESQUY ANDĐỊNH GUIDELINESVÀ HƯỚNG DẪN ------------------------------------- -->
<div id="community-rightCol" class="community-container">
<h4 style="border:1px solid #009999; background-color:#009999">'''Policies and guidelines'''</h4>
<div class="paddingBox">
;[[Wikivoyage:ThePhục travellervụ comeskhách firstdu lịch|ThePhục vụ travellerkhách comesdu firstlịch]]
: Nguyên tắc cơ bản cốt lõi của Wikivoyage là tập trung vào lợi ích của khách du lịch. Câu hỏi "điều gì là tốt nhất cho khách du lịch" luôn phải hướng dẫn việc đưa ra quyết định.
: The core underlying principle of Wikivoyage is that it is written for the benefit of travellers. The question "what is best for the traveller" should always guide decision making.
;[[:Wikivoyage:GoalsMục andtiêu non-goalsvà không mục tiêu|GoalsMục tiêu và không andmục non-goalstiêu]]
: Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cẩm nang du lịch tự do trên toàn thế giới, đầy đủ, mới mẻ và đáng tin cậy. Trang quy định này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về những gì chúng tôi đang có và những gì chúng tôi không.
: Our goal is to create a free, complete, up-to-date and reliable world-wide travel guide. This policy page gives you important information on what we are, and what we are not.
;[[Wikivoyage:Consensus|Consensus]]
: In Wikivoyage, almost all decisions are made by achieving consensus rather than voting — so state your arguments and build consensus for debatable matters.
3.252

lần sửa đổi