Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikivoyage:Cộng đồng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
;[[:meta:Wikivoyage/Lounge|Thảo luận đa ngôn ngữ]]
: Phòng chờ trên Meta nơi các vấn đề được thảo luận với người dùng các phiên bản ngôn ngữ khác của Wikivoyage. Giao tiếp diễn ra bằng tiếng Anh.
;[[Wikivoyage:CelebrateKỷ aniệm contributionmột đóng góp|CelebrateKỷ niệm một ađóng contributiongóp]]
: Đây là nơi bạn có thể chia sẻ tin tức về công việc đã hoàn thành của mình – và mời cộng đồng kỷ niệm cột mốc quan trọng của bạn trong việc đóng góp cho Wikivoyage.
: This is the place where you can share news of your completed piece of work — and invite the community to celebrate your milestone in contributing to Wikivoyage.
;Danh sách thư quốc tế
;[[Wikivoyage:Social media|Social media]]
:[[mail:wikivoyage-l|wikivoyage-l]] [[mailarchive:wikivoyage-l/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTHNAME}}/date.html|(thistháng monthnày)]].
: Share articles on Facebook and Twitter.
;[[Wikivoyage:IRC channel|IRC channel]]
: [irc://irc.libera.chat/wikivoyage #wikivoyage] Wikivoyage IRC channel.
;International mailing-list
:[[mail:wikivoyage-l|wikivoyage-l]] [[mailarchive:wikivoyage-l/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTHNAME}}/date.html|(this month)]].
;Phabricator
:[https://phabricator.wikimedia.org/maniphest/query/6Y3UtwmWvWxS/ Phabricator: Wikivoyage] bug reportsbáo andcáo featurelỗi requests.và đề xuất tính năng
</div>
</div>
 
<!-- ---------------------------------- COMMUNITYCỘNG ĐỒNG ------------------------------------- -->
<div style="border: 1px solid #009999; margin-bottom: 1em;">
<h4 style="border:1px solid #009999; background-color:#009999">'''CommunityCộng đồng'''</h4>
<div class="paddingBox">
;[[Wikivoyage:CollaborationCộng of the monthtác|Collaboration of theCộng monthtác]]
: Cộng tác hàng tháng để thu hút nhiều cộng tác viên làm việc trên một bài viết cùng một lúc, thường xuyên để chuẩn bị sẵn sàng cho một sự kiện sắp tới hoặc một đề cử.
: A monthly collaboration to get many contributors working on one article at once, often to get it ready for an upcoming event or a nomination.
;[[Wikivoyage:DestinationỨng ofcử theviên monthđiểm candidatesđến|DestinationỨng ofcử theviên monthđiểm candidatesđến]]
: Trên trang này, chúng tôi xác định những bài báo nào được giới thiệu trên trang chính là "điểm đến của tháng". Có một danh mục riêng cho các điểm đến ít được biết đến và các chủ đề du lịch.
: On this page we determine which articles are featured on the main page as "destination of the month". There is a separate category for less visited destinations and for travel topics.
;[[Wikivoyage:DiscoverKhám phá|DiscoverKhám phá]]
: Chuyện lạ có thật về các điểm đến trên khắp thế giới. Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi các sự kiện thú vị trên danh sách này để nó được xuất hiện trên trang chính.
: Strange but true trivia about destinations around the world. You can add or edit fun facts to this list that will appear on the main page in the near future.
;[[Wikivoyage:Expeditions|Expeditions]]
: Expeditions (or WikiProjects) help Wikivoyagers collaborate and organize around certain subjects, be they based on shared interests, geography, or shared skills.
3.252

lần sửa đổi