Lịch sử trang

ngày 14 tháng 7 năm 2021

ngày 28 tháng 6 năm 2020

ngày 31 tháng 5 năm 2020

ngày 28 tháng 5 năm 2020

ngày 15 tháng 5 năm 2020

ngày 13 tháng 5 năm 2020

ngày 30 tháng 9 năm 2018

ngày 29 tháng 9 năm 2018

ngày 18 tháng 9 năm 2018

ngày 6 tháng 8 năm 2018

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  không có tóm lược sửa đổi

  11:13

  +548

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:13

  +1

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:13

  +230

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:12

  −778

 • Tuyenduong97

  không có tóm lược sửa đổi

  06:15

  +3.830

ngày 5 tháng 8 năm 2018

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:53

  +4

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:53

  +387

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:52

  +822

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:52

  −1.650

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:52

  +126

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:52

  −1.395

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:51

  +1.086

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:51

  +222

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:51

  +278

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:51

  −3.968

 • 123.16.34.214

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:50

  +258

ngày 8 tháng 7 năm 2018

ngày 7 tháng 7 năm 2018

ngày 1 tháng 7 năm 2018

ngày 4 tháng 5 năm 2017

ngày 21 tháng 3 năm 2017

ngày 14 tháng 2 năm 2017

ngày 12 tháng 2 năm 2017

ngày 27 tháng 9 năm 2016

ngày 23 tháng 9 năm 2016

ngày 29 tháng 9 năm 2015

ngày 14 tháng 8 năm 2015

ngày 4 tháng 6 năm 2015

ngày 7 tháng 1 năm 2015

ngày 3 tháng 6 năm 2014

50 cũ hơn