Đóng góp của người dùng

ngày 7 tháng 8 năm 2018

 • Brasil

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  09:42

  +230

 • Brasil

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  09:42

  +232

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  09:41

  −2

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  09:41

  +231

ngày 6 tháng 8 năm 2018

 • Myanmar

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:46

  +224

 • Myanmar

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:46

  +234

 • Philippines

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:46

  +132

 • Philippines

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:45

  +34

 • Đông Nam Á

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:45

  +120

 • Đông Nam Á

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:45

  +231

 • Isaan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:44

  +230

 • Isaan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:44

  +6

 • Bắc Kinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:44

  +2

 • Bắc Kinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:43

  +229

 • Bắc Kinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:11

  +226

 • Bắc Kinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:11

  +231

 • Bắc Kinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:11

  +232

 • Châu Á

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +1

 • Châu Á

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +228

 • Isaan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  −1

 • Isaan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +230

 • Khon Kaen

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +144

 • Khon Kaen

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +229

 • Mont Blanc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:09

  +234

 • Mont Blanc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:09

  −549

 • Châu Âu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:09

  +162

 • Châu Âu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:09

  +231

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:07

  +228

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:07

  +235

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:16

  −40

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:15

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:15

  +224

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:15

  +230

 • Uruguay

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:15

  +235

 • Hanami

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:14

  +7

 • Hanami

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:14

  +1

 • Hanami

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:14

  +232

 • Lào

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:13

  +1

 • Lào

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:13

  +230

 • Lào

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:12

  −778

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:11

  +232

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:11

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:11

  +227

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:10

  +3

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:10

  +229

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:10

  −2

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:09

  −2

 • Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:09

  +230

 • Vườn quốc gia Banff

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:07

  +234

 • Vườn quốc gia Banff

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:06

  +229

50 cũ hơn